top of page

Kinesiologie

Beweging

Kinesiologie is de studie van zowel de uiterlijke als de innerlijke bewegingen van het lichaam. Het houdt rekening met de beweging van het lichaam in relatie tot wat er rondom ons gebeurt en de invloed hiervan op ons lichaam: andere personen, onze leefomgeving, onze voeding, onze dagdagelijkse gewoontes, enz.

Vitale energie

Vitale energie stroomt doorheen heel ons lichaam,is continu in verbinding met al onze functies en voorziet ons lichaam van de nodige levensenergie. Ons lichaam is steeds op zoek naar evenwicht om er voor te zorgen dat vitale energie zonder hinder kan doorstromen en hierdoor ons welzijn verzekerd wordt. Zodra onze vitale energie onder spanning staat, wijzigt dit de doorstroming en kan het invloed hebben op zowel fysiek, psychologisch, biochemisch als op energetisch vlak.

Onze spanningen vrijlaten en vitale energie terug in evenwicht brengen

Eens dat spanningen opgespoord zijn, kunnen we nakijken welke impact deze hebben op onze vitale energie. Op basis van de verkregen informatie, bekijken we welke stappen er uitgevoerd moeten worden om de vitale energie terug in evenwicht te brengen. Dit kan door middel van de volgende toepassingen of combinaties ervan: 

 

- door acupunctuurpunten te stimuleren, deze lichtjes aan te raken met de vingertoppen, zonder druk of gebruik van naalden,

 

- door handen op een bepaalde zone van het lichaam te plaatsen,

 

- door middel van specifieke lichaamsbewegingen,

 

- door zich te concentreren op bepaalde gedachten of zich bepaalde situaties terug te herinneren,

 

- met behulp van magneten, essentiële oliën, kinesiologische test kits.

Na verloop van deze toepassing(en) wordt er een ontspanning waargenomen die zich kan uiten door geeuwen of een gevoel van opluchting. Aan het einde van de behandeling wordt er nagegaan of het energetische systeem van het lichaam de aanpassingen goed heeft opgenomen en/of de vitale energie opnieuw vrij doorstroomt. 

Onze spanningen opsporen

Ons lichaam reageert op alles in zijn omgeving, neemt alles waar wat het stimuleert of tegenwerkt en herkent wat het energie geeft of ontneemt. Kinesiologie is een methode die de mogelijkheid biedt te evalueren waar ons lichaam en geest baat bij hebben en wat we beter vermijden.

 

Door het lichaam bewust onder een “veronderstelde spanning” te zetten, kunnen we dankzij de veerkracht van de spiertonus, die op een voortreffelijke wijze ons energetisch evenwicht weergeeft, nagaan hoe ons lichaam die spanning ervaart. Als die “veronderstelde spanning” geen invloed heeft, blijft de spiertonus “krachtig” en is er geen verlies aan vitale energie. Daarentegen als de spiertonus “verslapt”, geeft dit een verlies aan vitale energie weer. 

De waardevolle aanwijzingen die deze spiertonus aan ons doorgeeft, “krachtig“ of “slap”, “sterk“ of “zwak”, geven ons de mogelijkheid om onder andere het volgende na te gaan: 

- of een bepaalde houding goed voor ons is en hoe deze indien nodig te verbeteren,

- of bepaalde voeding intoleranties teweegbrengt en hoe die te verhelpen,

- of bepaalde gedachten ons verwarren en hoe deze op te klaren,

- of onze energie verstoord is en hoe deze terug in evenwicht te brengen.

Omdat ons lichaam ogenblikkelijk reageert op gedachten die we hebben, op woorden die we horen en op de vragen die ons gesteld worden, is het eveneens mogelijk om raad te vragen aan “de kennis van ons lichaam“ en zo informatie te bekomen om beter te begrijpen wat er in ons omgaat.

Andere mogelijkheden die kinesiologie nog te bieden heeft

Kinesiologie is geschikt voor volwassenen en kinderen alsook voor baby’s en laat onder andere toe om:


- een goede vitale energie te behouden,


- het zelfhelend vermogen van het lichaam te bevorderen,


- zelfwaardering en zelfstandigheid te versterken,


- obstakels makkelijker te overwinnen,

- overgevoeligheid te omarmen,

- persoonlijke of professionele relaties te verbeteren,


- beleefde trauma’s te ontwaren en te verwerken,

- een goede nachtrust terug te vinden,

- gezonde eetgewoontes aan te nemen die in lijn zijn met de behoeften van het lichaam en levensstijl,

- allergieën op te sporen en op te heffen,

- weer een heldere kijk te hebben op het leven.

Het verloop van een consultatie

Een consultatie in kinesiologie duurt ongeveer één uur. Het omvat een evaluatie van uw welzijnstoestand, het toepassen van de kinesiologische procedure en een verduidelijking van de stappen die u zelf kan ondernemen om uw vitale energie te verhogen.

Meestal verkiest men om op de kinesiologietafel te gaan liggen. Sommige mensen zitten liever op een stoel. Men zoekt een houding aangeapst aan uw noden, uw comfort is immers belangrijk. Een consultatie kan doorgaan in het Nederlands, Frans of Engels.  

Mijn kennismaking met kinesiologie

Mijn eerste kennismaking met kinesiologie was in ‘97. Ik zocht toen een manier om beter om te gaan met stress en maakte een afspraak met een kinesiologe opgeleid in Health Kinesiology. Ik kan mij die consultatie nog heel levendig herinneren ... ik voelde me gehoord, begrepen en verlicht. Dit was nieuw voor mij. Op weg naar huis vroeg ik me af of deze methode op paarden toegepast kon worden. In die tijd was het trainen van moeilijke paarden mijn beroep. Door op een meer natuurlijke ‘paardgerichte‘ manier met hun om te gaan trachtte ik hun verloren vertrouwen terug te winnen. Een onzeker paard dat onder druk staat, kan riskante reacties teweegbrengen. Ik hoopte via kinesiologie hun welbevinden te verbeteren en de risico’s die mijn werk inhield te verminderen.

In ’98  startte ik een opleiding Health Kinesiology in Engeland, gedoceerd door Jane Thurnell Read en Dr. Jimmy Scott. Mits enkele creatieve aanpassingen experimenteerde ik met de methode op paarden. En ja, ik was gefascineerd door de positieve resultaten. De paarden vertoonden een grotere bereidheid tot samenwerking.

Ik wist dat een deel van de weerstand bij paarden zijn oorsprong vond in de manier waarop ruiters met hen omgingen. Dit bracht me bij de uitdaging om kinesiologie toe te passen op paard én ruiter. Een bijzondere tijd. Kort nadien kreeg ik vragen van ruiters om hun kinderen, partner of kennissen te willen ontvangen. En zo groeide mijn praktijk uit tot een plek waar ik samen met de cliënt op zoek ga naar de oorzaak van een spanning, het terugvinden van zelfzekerheid, het herwinnen van veerkracht, het bepalen van aangepaste voedingspatronen, het opsporen van allergieën ... met het oog op het tot rust brengen van het lichaam in zijn geheel.

Dr Jimmy Scott, de grondlegger van Health Kinesiology

Na het behalen van een PH.D in fysiologische psychologie aan de universiteit van Noord Carolina in 1966, was Dr Scott verschillende jaren, als wetenschappelijke “slaaponderzoeker”, verbonden aan het National Institute of Mental Health en nadien ook aan de University of  California School of Medicine, eerst in Davis en daarna in San Francisco. Hij schreef méér dan dertig onderzoeks-essays voor wetenschappelijke en medische tijdschriften.

In 1976 behaalde hij een licentie in Psychologie en ruilde hij zijn universitaire loopbaan in om een eigen praktijk in relaxatie technieken en het toepassen van de Biofeedback-methode, - een biologische terugkoppelingsprincipe van lichaamssignalen die de interacties tussen de hersenactiviteit en de fysiologische functies bestudeert - op te starten.

Omdat Dr Scott zich al snel bewust werd hoe belangrijk het algehele welzijn van zijn patiënten was, besloot hij voedingsadvies, Toegepaste Kinesiologie en Touch for Health te combineren in zijn behandelingsmethode. Gedreven door de zin om de kinesiologische procedures te verbeteren, ontwikkelde hij in 1978 zijn eigen methode, de Health Kinesiology.

Vandaag de dag onderzoekt Dr Jimmy Scott nog steeds de mogelijkheden om Health Kinesiology te verfijnen. Health Kinesiology wordt erkend als een zachte, respectvolle én efficiënte methode. Sinds oktober 2019 breidt Health Kinesiology zich verder uit in Noord Amerika onder de naam Natural Bioenergetics.

bottom of page